6 Tips til deg som ønsker å starte for deg selv

Vi har vel alle en drøm om å starte vår egen bedrift og bli vår egen sjef, men for mange blir det med drømmen. Det er ikke til å legge skjul på at det å starte for seg selv som gründer er krevende. Man må legge ned utallige timer i gratis arbeid, lange kvelder og usikker fremtid.

Dette er noe man må overveie før man tar steget og vier tiden sin til å starte en bedrift fra grunnen. Dersom man er villig til å jobbe hardt og strukturert er det gode muligheter for å lykkes. Det finnes mange muligheter for å hente inn investorer eller støtte fra offentlige fond.
I denne artikkelen vil vi gi seks ulike tips til deg som ønsker å starte din egen bedrift.

* Man må være 100 % dedikert til idéen sin. Man må sette av både tid, penger og energi for å utvikle en idé og da holder det ikke å gjøre det halvveis.

*Lag en solid forretningsplan og gjør tilstrekkelig markedsanalyse før du Business plan chalkboardinvesterer. Det å ha en god forretningsplan er alfa-omega for å lykkes som gründer. Markedet må analyseres for å identifisere etterspørsel, kunder og mulige konkurrenter. Bygg bedriften på sunne økonomiske beslutninger helt fra start. Lag realistiske budsjett og fremdriftsplaner.

*Det koster penger å starte en bedrift og det er derfor viktig at du planlegger oppstartskapitalen din. Det er også viktig at du planlegger perioder med lavere omsetning og høyere kostnader. Heldigvis finnes det mange muligheter til å hente inn ekstern finansiering til en gründerbedrift. Søk Innovasjon Norge om etablererstipend og du kan også se om din kommune gir tilskudd til bedriftsetablering.

*Minimer kostnader i startfasen. For å bygge et solid fundament for bedriften din er det viktig at du fokuserer på å få inn utestående fordringer fra kunder, og bruker minst mulig på eksterne konsulenttjenester.

*Pass på bedriftens kontantstrøm i vekstfasen. Det finnes mange eksempler på bedrifter som har gått konkurs på grunn av dårlig kontroll på kontantstrømmen. For eksempel kan det at en kunde betaler sent føre til at du ikke får betalt dine leverandører og dette kan på sikt sette en stopper for bedriftens produksjon.

*Bygg kompetanse blant dine medarbeidere ved å ansette mennesker med ulik bakgrunn. Det å ha muligheten til å se ting fra ulike vinkler kan være svært verdifullt for en bedrift i vekstfasen. Samtidig er det også viktig å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til samarbeid og kompetanseutveksling.

*Følg med på teknologien og vær omstillingsdyktig. Spesielt innen IT er det viktig å være på hugget og adoptere nye teknologier. Det å være omstillingsdyktig og tidlig ute med å ta i bruk en ny teknologi kan gi verdifulle konkurransefortrinn i tøffe markeder.

*Vær realistisk med bedriftens mål og ikke skap for høye forventninger til å begynne med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *