En blogg om teknologi og innovasjon

Denne bloggen handler først og fremst om innovasjon innen teknologibransjen. Smarttelefonen blir stadig bedre og ny teknologi gjør gründere i stand til å komme opp med produkter og tjenester som kan gjøre hverdagen vår enklere. Bedre integrasjon mellom ulike tjenester gir oss bedre tilgang og enklere løsninger.

Vi vet hvor vanskelig det kan være å gå fra en gründeridé til en vellykket bedrift og derfor vil vi fra tid til annen gi tips om hvordan du kan lykkes med ulike finansielle og økonomiske utfordringer i din gründerbedrift. I bloggen vil du få innsikt i hvordan du kan skaffe deg tilskudd fra det offentlige eller hvordan du kan få med deg eksterne investorer og partnere med på laget.

Bloggen drives med formålet å tilby enkel og gratis informasjon om hvordan man lykkes som gründer i Norge i dag. På grunn av vår egen bedrift er vi spesielt interessert i teknologisk innovasjon innen mobilteknologi, kunstig intelligens og FinTech. Vi håper bloggen kan være en ressurs for andre gründere og de som har en god idé de ønsker å utvikle videre. Vår bedrift startet opp kun med en god idé og er landets ledende tjenestetilbyder innen vår bransje.

Det er viktig for oss at bedriftskulturen støtter en god kultur rundt innovasjon og nyskapning. Derfor vil vi gjøre vårt for å hjelpe andre gründere med å lykkes med sin drøm. Trendene i markedet viser allerede at det å være sterke på innovasjon kan gi svært gode effekter for en etablert bedrift, men også for et lands økonomi.

Følg med på bloggen for å lese artikler om innovasjon, teknologi og startups!