Hva er crowdfunding?

Du har kanskje hørt om crowdfunding, eller nettverksfinansiering, men du er ikke helt sikker på hva det innebærer. Crowdfunding er i korte trekk en ny måte å finansiere et prosjekt eller et produkt på. Gründere kan benytte seg av Crowdfunding-plattformer som Kickstarter og Indiegogo til å presentere sin idé for potensielle kunder. De som ønsker å se dette produktet på markedet kan deretter investere i prosjektet via plattformen. Crowdfunding har så langt blitt brukt mest til finansiering av mindre og frittstående prosjekter eller konsumentprodukter som personlig teknologi, klær og mote og lignende, men det er kun fantasien og nettverket som setter grenser for hva som kan finansieres via crowdfunding. I korte trekk henvender crowdfunding seg direkte til sine potensielle kunder for finansieringen til utviklingen av et produkt.

Crowdfunding er en relativt ny og revolusjonerende måte å finansiere idéer og produkter på. Konseptet skiller seg kraftig fra tradisjonell bedriftsinvestering via fond eller tilskudd hvor kundene og sluttbrukerne holdes utenfor utviklingsprosessen helt frem til produktet er klart for salg. Finansiering via crowdfunding har gjort det lettere for mange å komme i gang med sin idé. Med crowdfunding slipper man mange av de rigide kravene som stilles innenfor bedriftsinvestering. For å lykkes med crowdfunding trenger man først og fremst et produkt eller en tjeneste som dekker et reellt behov for målgruppen. I tillegg spiller markedsføring en langt større rolle helt fra begynnelsen enn ved tradisjonell finansiering.

Populære crowdfunding-platformer

Per i dag er det Kickstarter og Indiegogo som er de største og mest utbredte plattformene for crowdfunding, men det finnes også mange Kickstartermindre og mer landsspesifikke plattformer for crowdfunding. Kickstarter var den aller første plattformen og har ledet veien for en helt ny type finansiering for gründere og innovatører. Flere av de mest populære prosjektene på Kickstarter har samlet inn beløp på flere hundre millioner dollar og det er heller ikke sjelden at prosjektene får inn mer finansiering enn det de har budsjettert med. I slike tilfeller tyder det på at de har skapt et produkt som markedet etterspør og ønsker.

Crowdfunding og plagiat

Plagiat er en utfordring for alle gründere, men det finnes flere episoder som viser at crowdfunding kan være utfordrende dersom produktet lett kan plagieres. Når man markedsfører et prosjekt via crowdfunding er det ofte langt igjen før produktet er klart for produksjon. I mellomtiden kan en konkurrent ha fått med seg din idé via en crowdfunding-plattform og satt i gang produksjon av en blåkopi som kan slippes på markedet lenge før det originale produktet er klart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *