Hva er venture kapital?

Venture kapital, eller risikokapital på norsk, er et kjent begrep innen gründerbedrifter og startups. venture kapital er en finansieringsform som ofte brukes av gründerbedrifter i oppstartsfasen. Finansieringsformen er spesielt utbredt innen teknologi og IT-sektoren. Denne typen finansiering er utbredt blant selskaper som ikke har tilstrekkelig med egenkapital eller er for små til å få innvilget et tradisjonelt banklån.

Hovedmålet for venture kapital-investorer er å etablere seg i en gründerbedrift så tidlig som mulig for å senere kunne sitte på en vesentlig andel aksjer ved børsnotering eller salg. Det er derfor vanlig at en investor gir et konvertibelt lån som senere kan gjøres om til aksjer eller eierandeler i selskapet. I motsetning til et tradisjonelt banklån gjøres venture kapital-investeringen er av velstående privatpersoner eller dedikerte investeringsselskap bestående hovedsakelig av privat egenkapital.

Innen venture kapital har investoren en langt mer aktiv rolle enn ved tradisjonell bankfinansiering. Det er vanlig at investoren deltar i ledelsen og benytter seg av sitt nettverk til å hjelpe bedriften å vokse. Derfor kan venture kapital-investering sees på som mer enn bare økonomisk finansiering. Investorens knowhow og nettverk kan være svært verdifullt for en gründerbedrift og derfor skaper venture capital investering en merverdi utover økonomi for en bedrift i oppstartsfasen.

Venture kapital innebærer høy risiko

En venture kapital-investor tar på seg langt større risiko enn det en bank gjør ved å låne ut penger. Risikoen for å miste hele sin investering er relativt stor i de fleste selskaper. En investor vil derfor være opptatt av å skaffe seg mest mulig informasjon om bedriften og grunnleggerne samt informasjon om markedet og konkurrenter før de bestemmer seg for å investere.

Selv om venture kapital er et finansieringsalternativ for unge bedrifter uten mye egenkapital betyr ikke det at det er lett å fremskaffe eller at alle bedrifter kan få det. Investorene kjenner godt til statistikk som viser at nesten 90 % av alle gründerbedrifter går konkurs innen de fem første årene. I tillegg har investorer høye krav til potensiell avkastning, forretningsplan og ledelse. Det er derfor ikke urimelig å anta at så mye som 98 % av alle gründerbedrifter ikke vil kvalifisere til investering fra en venture kapitalist. Det finnes mange gode idéer som stadig presenteres for investorene, men siden de tar på seg en såpass stor økonomisk risiko må de kunne forsikre seg om at bedriften har et solid vekstpotensial.

Engelinvestorer

Enkeltstående privatpersoner eller en gruppe investorer som gjør investeringer i gründerbedrifter kalles ofte engelinvestorer. En engelinvestor er en privatperson med tilstrekkelig egenkapital og formue til å påta seg risikofylte investeringer. Denne typen investorer har ofte selv opparbeidet sin formue ved å bygge opp en gründerbedrift. Det å få en engelinvestor med å på laget i en gründerbedrift er svært verdifullt. I investstillegg til økonomisk finansiering av bedriften har ofte en engelinvestor nyttig kunnskap og et bredt nettverk som kan hjelpe bedriften i vekstfasen. En engelinvestor fungerer ofte som en mentor for de bedriftene de velger å investere i.

Mange engelinvestorer går ofte sammen i grupper for å spre sin individuelle risiko mellom flere gründerbedrifter. Samling av kapital og spredning av risiko gjør at investorene kan investere mer i enkeltbedrifter og samtidig skapes det en positiv synergieffekt av at en gruppe kunnskapsrike investorer går sammen. Det å bli finansiert av en slik gruppe kan være alfa-omega fork suksess og vekst for en bedrift i oppstartsfasen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *