Hvordan finansiere en gründerbedrift

For mange gründerbedrifter stopper utviklingen av idéen og bedriften opp på grunn av mangel på finansiering. Heldigvis finnes det mange måter man kan skaffe investorer og økonomisk tilskudd til sitt prosjekt. Selv om det finnes gode muligheter for å skaffe penger til en gründerbedrift er det viktig at man forstår at man er nødt til å legge ned mye ubetalt arbeid før man kan begynne å hente ut lønn og utbytte fra selskapet. Mange bedrifter trenger investeringer i millionklassen for å bringe en idé til markedet og dette er det ofte ikke lett å skaffe fra egen lomme. Under vil vi tipse om et par muligheter til finansiering av gründerbedrifter.

Tilskudd fra Innovasjon Norge

Dersom din idé kan fremme norsk næringsliv eller Norge som reisemål kan du kvalifisere til etablerertilskudd fra Innovasjon Norge. Det stilles krav til at idéen er innovativ og kan skape merverdi for den norske økonomien. Hvert år får mange gründerbedrifter støtte fra Innovasjon Norge. Via Innovasjon Norge kan du også finne investorer som kan gi Pre-såkornkapital til din bedrift. Pre-såkornkapital brukes til å dekke de aller første kostnadene i vekstfasen til en bedrift. Det kan blant annet brukes til å tiltrekke seg Venture Capital-investorer. For å kunne få Pre-såkornkapital fra Innovasjon Norge må bedriften være yngre enn fem år.

EU-finansiering

Det finnes til enhver tid samarbeidsprosjekter som finansieres av ulike EU-land. Det kan hende at ditt prosjekt kan kvalifisere til EU-finansiering. Enterprise Europe Network hjelper deg å finne prosjekter og samarbeidspartnere slik at du kan søke EU-finansiering.

Venturekapital

Venturekapitalister investerer i nystartede selskaper med høyt vekst og Venture Capitalistsavkastningspotensial. I tillegg til økonomiske tilskudd kan også ventureselskapene bidra med kompetanse og nettverk som kan være svært verdifulle for en bedrift i oppstartsfasen. De inntar ofte en aktiv rolle etter å ha investert for å legge til rette for at investeringen lykkes og gir avkastning.

Business Angels

Det finnes mange enkeltpersoner som investerer i vekstbedrifter med både økonomiske midler, knowhow og nettverk. I Norge finnes det flere enkeltstående personer og grupper av Business Angels som stadig er på utkikk etter nye investeringsmuligheter. Siden disse investorene bærer mye risiko ved å investere i nystartede bedrifter stiller de også høye krav til forretningsplan og fremtidsplaner.

Privat finansiering

Mange finansierer sin idé ved å bruke sparepenger og private lån. Selv om dette virker som en grei løsning vil vi fraråde denne løsningen. Vi fraråder spesielt lån fra familie og venner da dette kan utfordre deres forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *