Kunstig intelligens er fremtiden for IT

Automatisering og roboter har vært et hett diskusjonstema innen teknologisektoren i mange år og roboter har vært brukt i mange bransjer for å gjøre fabrikker og andre mekaniske prosesser mer effektive. De siste årene har kunstig intelligens gjort svært store fremskritt og vi begynner nå å se hvilke praktiske oppgaver det kan brukes til.

I 2016 opplevde man en stor vekst i innovasjon rundt kunstig intelligens. Både Facebook, Google og Apple lanserte tjenester som benyttet seg av Artifical Intelligence (AI)-teknologi. Teknologieksperter spår at innovasjonen innen AI-teknologi og Machine Learning kommer til å eksplodere i de kommende årene. Etterhvert som vi utforsker kunstig intelligens kan vi også fjerne en del av mytene som tidligere har eksistert. Mange har vært redd for at AI-teknologien vil føre til at mange mennesker mister sitt arbeid. Erfaringene viser derimot at AI-teknologien kan benyttes som et verktøy i tillegg til menneskelig intelligens og tenkemåte. En smart datamaskin kan kanskje gjøre utregninger raskere og mer presist enn et menneske, men mennesket har evnen til å analysere og se ting i sammenheng på en måte som en datamaskin per i dag ikke har.

Kunstig intelligens kan gi bedre brukeropplevelser

Etterhvert som flere og flere tjenester har blitt gjort tilgjengelig via vår smarttelefon, har det også blitt svært viktig å skille seg ut blant mengdene av ulike apper. Det utvikles stadig smartere apper som kan gi sluttbrukere bedre tjenester og opplevelser.

Et eksempel på en tjeneste som benytter seg av kunstig intelligens er Amazons Alexa. Alexa er et hjemmeautomatiseringssystem som tar sikte på å koble sammen mange ulike tjenester via en sentral enhet som kontrolleres ved bruk av naturlig språk og stemmebruk. Systemet er bygget på en måte som gjør det enkelt for tredjepartsutviklere å koble seg til tjenesten. Alexa kan per i dag brukes på mange av hjemmets eksisterende apparater og det jobbes stadig med å koble nye tjenester til Alexa. Det å benytte seg av kunstig intelligens og stemmekontroll i mobilapplikasjoner er ikke noe nytt. Apple var tidlig ut med sin Siri-tjeneste som alle iPhone-brukere kjenner godt til. Likevel viser Amazon et større potensiale ved å åpne tjenesten for tredjepartsleverandører og utviklere. Det er liten tvil om at vi kommer til å se stadig mer bruk av kunstig intelligens for å skape bedre og mer skreddersydde brukeropplevelser i årene som kommer.

Åpen kildekode skaper innovasjon

Flere av de store teknologiselskapene har begynt å gjøre mer av sin source codekildekode åpent tilgjengelig for andre utviklere. Ved å slippe åpen kildekode kan man bygge kompetanse fremfor å fokusere kun på salg og fortjeneste. For de store selskapene vil også det å gjøre kildekoden åpen og fri hjelpe de å oppdage nye bruksområder for sine produkter. Gründere har nå tilgang til åpen kildekode av høy kvalitet og kan derfor bruke dette til å drive innovasjon og videreutvikling basert på den åpne kildekoden fremfor å måtte utvikle noe eget fra start.

Konkurransen innen IT-verdenen har blitt skjerpet i de siste tiårene. Flere og flere har kompetanse innen IT og utvikling og det å utvikle lukkede systemer er derfor ikke like attraktivt som tidligere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *